Životopis

Dielo

Kontakt

Odkazy

Cena A.Ch.

Úvod

© JánČalovka_ml.

webmaster

- básnik

Životopis

„Krajina je natoľko zrastená s človekom, že ju jednoducho
nemožno od neho oddeliť. Krajina je človek a človek
je krajina. Človek je všadeprítomný, tak ako je krajina
všadeprítomná v jeho živote. Aj preto, že tekovská
krajina je predovšetkým poľom, gruntom, dedičstvom,
otcovizňou. Človek je v nej zabývaný v každej brázde,
v každom švíku a táliku. Každý kúsok zeme tu komusi
patrí, každý fliačik je zrastený s osudom kohosi, prirastený
k srdcu i k rukám, zem je alfou i omegou, zmyslom
i cieľom, túžbou i bremenom, požehnaním i prekliatím,
šťastím i nešťastím, láskou i nenávisťou,
pokojom i bojom je skrátka všetkým...“

A.Chudoba

- spisovateľ

- scenárista

Čítali ste už povesti

z Hontu a Tekova ?

 

Nie ?

 

Prečítajte si teraz !